Online: 5      Tổng lượt truy cập: 1 860 527

Khu công nghiệp

Ngày 20/1/2014,  tại KCN Nhơn Trạch 1 - tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, triển khai kế hoạch ...

chính sách chất lượng

  • Với phương châm "Đầu tư để phát triển", lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng công ty IDICO cam kết thực hiện chính sách chất lượng:
  • 1. Đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất;
  • 2. Thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động;
  • 3. Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực (nhân lực, vật lực...) để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Hệ thống Quản lý Chất lượng./.

http://www.xdmt.edu.vn/
http://cuongthuan.vn/
http://idico-incon.com.vn
http://lamaidico.com.vn/
http://idico-linco.com.vn/
http://vrglongthanh.com.vn/?lang=vn
http://idico-shp.com.vn/index.php
http://www.hyosung.com/en/index.do
http://www.posco.co.kr
http://nipponsteelpipevn.com/Home.aspx
http://www.texhong.com/en_index.html
http://locknlock.com.vn/vn/index.php
http://www.nsg.com/
http://www.pilkington.com/default.htm
http://bidv.com.vn/
http://amc.edu.vn/
http://inax.com.vn/
http://www.linde.vn/
http://inax.com.vn/vn/gioi-thieu-c1627.htm