14/02/2019
View: 11687

Giải pháp để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh minh bạch và hiệu quả

Sự chủ động của các Tổng công ty Điện lực và các đơn vị có nguồn điện lớn tham gia thị trường là những thuận lợi cơ bản để thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) chính thức vận hành.

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là một trong những đơn vị tham gia thị trường điện

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là một trong những đơn vị tham gia thị trường điện

Từ tháng 1/2019, thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) chính thức đi vào vận hành. Theo Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh, đối tượng tham gia thị trường điện sẽ được mở rộng đến các đơn vị mua điện.

Đánh giá của các chuyên gia cho thấy, việc vận hành VWEM làm tăng tính minh bạch và là cơ sở đánh giá mức độ phù hợp của các cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện theo thiết kế chi tiết đã được duyệt.

- Theo nguồn Enternews.vn -