15/03/2019
View: 5375

IDICO báo cáo phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình

Chiều ngày 14/3/19, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị nghe IDICO báo cáo về phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

https://baothaibinh.com.vn/upload/news/3_2019/77481_thuong_truc_tinh_uy.jpg

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị. Các ông: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các ông Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh Thái Bình đã ký thỏa thuận khung về khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình và lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình với Tổng công ty IDICO. Thời gian qua, Tổng công ty IDICO đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, triển khai các công việc lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình.

Tại hội nghị, IDICO và đơn vị tư vấn đã báo cáo phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình. Trên cơ sở đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng, định hướng phát triển theo các giai đoạn, đơn vị tư vấn đã đưa ra các phương án, ý tưởng quy hoạch trong Khu kinh tế.

Theo đó, Khu kinh tế Thái Bình sẽ có cơ cấu kinh tế và không gian phát triển của một đô thị dịch vụ; lấy sự phát triển của công nghiệp, cảng biển, du lịch, đô thị làm cơ sở phát triển kinh tế dịch vụ. Các khu đô thị mới được hình thành thuộc Khu đô thị Diêm Điền gắn với dịch vụ cảng biển - công nghiệp - du lịch; Khu đô thị Đồng Châu - Cồn Vành gắn với dịch vụ du lịch - vui chơi giải trí; Khu đô thị Tiền Hải gắn với dịch vụ công nghiệp. Hình thành các vùng du lịch tập trung: cồn Vành - cồn Đen phát triển du lịch đặc thù, du lịch biển; các khu dân cư nông thôn hiện hữu được cải tạo, nâng cấp gắn với nông nghiệp công nghệ cao; mỗi làng tại vùng ven biển Thụy Trường, Thụy Xuân, Nam Thịnh, Nam Hưng là một làng du lịch cộng đồng gắn với nuôi trồng, đánh bắt hải sản.

https://baothaibinh.com.vn/upload/news/3_2019/91eeea6a3a71b09788a85951d2ac4f40.jpg

Đoàn Tổng công ty IDICO tại hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp vào phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu kết luận, đánh giá cao sự nỗ lực của IDICO, đơn vị tư vấn trong thu thập dữ liệu cần thiết đưa ra phương án sơ bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình và đề nghị IDICO, đơn vị tư vấn khi tiến hành lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình phải tận dụng được tiềm năng, lợi thế về vị trí kinh tế, chính trị khu vực ven biển và tận dụng cơ chế, chính sách pháp luật để hình thành các phân khu, thu hút đầu tư hiệu quả; tận dụng, tranh thủ được thời cơ, cơ hội, lợi thế của các vùng trong khu vực, thế giới. Quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình phải bảo đảm tính mở về không gian cho cả khu và cho từng phân khu. Đây là khu kinh tế đa ngành, đề nghị đơn vị tư vấn không chỉ nghiên cứu những ngành, lĩnh vực đã có của Việt Nam mà cần tham vấn các đơn vị tư vấn, chuyên gia nước ngoài về những ngành xu hướng thế giới sẽ đầu tư phát triển; quy hoạch phải kế thừa những quy hoạch hiện có.

Đồng thời, đề nghị IDICO định vị xu hướng phát triển của các ngành kinh tế tôn trọng quy luật tự nhiên, không tác động đến môi trường, đến những ngành kinh tế khác. Điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất cho hợp lý, trong đó phải phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng diện tích đất cho sản xuất công nghiệp; xác định rõ điểm đô thị lõi, đô thị trung tâm của Khu kinh tế; tính đến việc kết nối các loại hình giao thông, hình thành sân bay.

Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung vào quy hoạch. Các ngành chức năng, 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải phối hợp với đơn vị tư vấn để cung cấp dữ liệu, những điều kiện cần thiết đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình, sớm báo cáo, đưa ra lấy ý kiến nhân dân thông qua HĐND, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo nguồn baothaibinh.com.vn -