15/01/2019
View: 1048

Năm 2018 doanh thu của IDICO đạt 111% kế hoạch đề ra

Ngày 14/1/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, TCT IDICO đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT TCT IDICO; Ông Nguyễn Văn Đạt - TGĐ TCT IDICO; các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đại diện Công đoàn, lãnh đạo các phòng ban và các Đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty IDICO.

IDICO-HN_TK2018-A_Dat_khaimacÔng Nguyễn Văn Đạt - TGĐ TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Để đạt được kế hoạch đề ra, TGĐ Nguyễn Văn Đạt khẳng định: Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty IDICO; tiếp tục bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức Công ty cổ phần, phù hợp với mục tiêu phát triển của Tổng công ty, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hướng tới một mô hình quản lý và quản trị tiên tiến thông qua việc hoàn thiện lại bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với mô hình hoạt động mới; Tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi; Tập trung và huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang thực hiện nhằm sớm thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận; Nghiên cứu đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị có hiệu quả theo hình thức hợp đồng BOT, BT, PPP.

Theo đó, năm 2018, tình hình tài chính của toàn tổ hợp IDICO phát triển ổn định với: Doanh thu đạt 5.798 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch năm); lợi nhuận là 647 tỷ đồng đạt 131% kế hoạch năm; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 11,16%. Trong đó, các Đơn vị có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận là Công ty mẹ IDICO, IDICO-URBIZ; IDICO-CONAC, IDICO-UDICO, IDICO-SHP, IDICO-LINCO; IDICO-ICC, IDICO-IDI. Một số công ty như: IDICO-INCO10, IDICO-MCI và IDICO-QUEVO còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2018.

Giá trị trên chủ yếu tập trung tại các dịch vụ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh điện, nước, nước thải khu công nghiệp; thu phí giao thông; kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất điện năng; nhà ở; du lịch. Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, tính đến 31/12/2018, toàn Tổng công ty đã thu hút được 10 dự án, diện tích cho thuê đất 52,02ha với giá trị dòng tiền thu về một lần tạm tính là 22,92 triệu USD, giá trị thu về hàng năm tạm tính là 301.334 USD.

Trong năm 2018, IDICO vẫn tiếp tục bám sát danh mục đầu tư các dự án đã được phê duyệt như: KCN Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh, Cầu Nghìn, Mỹ Xuân B1, Quế Võ 2; Xây dựng Cầu mới Tân Kỳ Tân Quý... tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2018 2.207 tỷ đồng (đạt 71% KH năm, đạt 134% so với cùng kỳ năm 2017). Bên cạnh với việc đầu tư hiệu quả thì việc sử dụng vốn linh hoạt, an toàn cũng góp phần vào thành công của TCT IDICO trong năm 2018. Vốn chủ sở hữu toàn Tổng công ty 4.088 tỷ đồng, tăng 107,63% so với năm 2017, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu toàn Tổng công ty là 15,8%. Trong năm 2018, có 08/11 Công ty thành viên chia cổ tức năm 2017 với mức từ 6%-30%.

Dựa trên tình hình kinh tế trong nước và quốc tế cũng như thực lực của mình, TCT IDICO đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu đạt khoảng 5.363 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 496.492 tỷ đồng; dành khoảng 2.404 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư các lĩnh vực: khu công nghiệp, khu đô thị - nhà ở, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải,…) và duy trì lĩnh vực sản xuất truyền thống.

Song song với việc hoàn thành các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2018, IDICO tiếp tục tập trung hoàn thành mục tiêu thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty niêm yết cổ phiếu IDC trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong quý I/2019.

IDICO-HN_TK18-KH19_-_A_Nguyen_Phat_bieuÔng Nguyễn Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm soát TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Trước những kết quả đạt được trong thời gian chuyển đổi mô hình hoạt động của IDICO, ông Nguyễn Cao Nguyên - Trưởng Ban kiểm soát TCT IDICO đã tin tưởng và đánh giá cao sự điều hành doanh nghiệp của đội ngũ quản lý Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Ban Kiểm soát cũng thống nhất kế hoạch năm 2019 do TGĐ và Ban điều hành TCT IDICO và các đơn vị thành viên đề ra.

HN_TK_2018-A_HYng_phat_bieu_BY_mac_HN_1Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Ông Ninh Mạnh Hồng nhấn mạnh: TCT IDICO cần có sự điều chỉnh, bổ sung cơ chế sử dụng nguồn vốn để đạt hiệu quả cao hơn nữa. Các đơn vị thành viên cần mạnh dạn đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn để phát triển tối đa nguồn lực, thế mạnh riêng của mình, từ đó tạo đà phát triển đơn vị và thúc đẩy phát triển toàn Tổng công ty bền vững hơn.

                                                                                                                             - Tổng công ty IDICO -