Tags: khu cong nghiep gan cang

24/06/2020

Adjacent to Cai Mep - Thi Vai Ports, IDICO has 02 industrial parks those are Phu My 2 and Phu My 2 Expansion Industrial Parks with a total area of ​​1,027ha. in which, the remaining 300ha of clean industrial land for investors to rent and can be immediately build. With a convenient location near Cai Mep - Thi Vai Port; internal port system in industrial zones; natural gas supply system; Along with the complete infrastructure system, Phu My 2 and Phu My 2 industrial parks have been and will continue to be an ideal destination for investors.

04/06/2020

Key aspects of the EVFTA are the dismantling of customs barriers and the facilitation of European-Vietnamese trade relations. For example, after the official entry into force of the free trade agreement, approximately 65% of EU exports to Vietnam and around 70% of EU imports from Vietnam will be exempted from customs duty immediately. The remaining customs obligations are to be abolished in perspective over a path of 10 years (99% duty exemption) and 15 years (99.8% duty exemption), with the exception of crude oil and coal.

02/05/2020

Ông Hồ Thành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1. Các cơ quan chức năng của tỉnh phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bám sát để thông qua Bộ Kế hoạch Đầu tư, kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch KCN Việt Nam trong tháng 6.

18/04/2020

Quyết định bổ sung 450 ha khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ HD tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ vào quy hoạch. Dự án do liên doanh CTCP Đầu tư Xây dựng Hamek – CTCP Bất động sản Quang Anh – CTCP Tập đoàn HVT làm chủ đầu tư. Các lĩnh vực chuyên ngành dự kiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp gồm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch... Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.200 tỷ đồng.