News

Sorted by:
Limit:
22/05/2019
2956

Thư mời tham dự Hội nghị cụm nhà chung cư IDICO Tân Phú lần đầu; Giấy ủy quyền tham dự  và biểu quyết tại Hội nghị...

27/04/2019
2100

Trong ngày 26/4/2019, 04 công ty thành viên IDICO gồm: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO), Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (IDICO-BVEC) và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ...

26/04/2019
4856

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 25/4/2019 tại Lotte Legend Hotel Sai Gon, Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 là tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh...

25/04/2019
1468

Vừa qua, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở công ty địa chỉ số 100 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh...

22/04/2019
1435

Ngày 19/4/2019 vừa qua, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019...

18/03/2019
1429

Ngày 15/3/2019 tại Tp. Thái Bình, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO (IDICO-TCC) được tổ chức với các nội dung như sau: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty...