Tin cổ đông

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Thông báo việc lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất 2018 và thực hiện niêm yết cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP tại SGD CK Hà Nội
2 FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATE SHAREHOLDING COMPANY FROM 01/03/2018 TO 30/6/2018
3 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY IDICO
4 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TCT IDICO
5 Tổng công ty IDICO-CTCP công bố Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất từ 1.3.2018 đến 30.9.2018
6 IDICO-BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 1.3.2018-30.6.2018
7 IDICO Công bố thông tin Báo cáo tài chính; Giải trình biến động lợi nhuận sau kiểm toán của báo cáo tài chính từ 01/3/2018 đến 30/6/2018
8 TỔNG CÔNG TY IDICO - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 - TIẾNG ANH
9 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2017 - TIẾNG ANH
10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TỪ 01/01/2015 ĐẾN 28/2/2018 - TIẾNG ANH
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 7