Bộ Xây dựng thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO

Thứ hai, 12 Tháng 2 2018 08:05

 

Ngày 12/2/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 315/BXD-QLDN thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO với nội dung chi tiết như sau:


315


315-2


Phu Luc

 

- Tổng công ty IDICO - 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: