Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674 Warning: mkdir(): Permission denied in /var/www/vhosts/idico.com.vn/httpdocs/plugins/content/extranews.php on line 674

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ ĐÃ KIỂM TOÁN TỪ 01/01/2015 ĐẾN 28/2/2018

Thứ tư, 04 Tháng 7 2018 00:00


Tổng công ty IDICO - CTCP tiến hành công bố Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ từ 01/01/2015 đến 28/2/2018 như sau:


Deloitte-kiem toan IDICO

 

** Báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã kiểm toán từ 01/01/2015 đến 28/2/2018 **

 

- Phòng Tài Chính Kế Toán - Tổng công ty IDICO - CTCP -

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: