IDICO-BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 1.3.2018-30.6.2018

Thứ sáu, 31 Tháng 8 2018 00:00

 

IDICO -_BCTC_hop_nhat_tu_01.03_den_30.06.2018

 

 

**Chi tiết BCTC Hợp nhất giữa niên độ 1.3.2018 - 30.6.2018**

- Tổng công ty IDICO -CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: