Tin Hoạt Động

Heiniken thuê lại đất và triển khai nhà máy tại KCN Mỹ Xuân A - IDICO

2017-06-26
Ngày 13/6/2017, Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam(IDICO) đã ký hợp đồng cho thuê  đất với Công ty TNHH nhà máy Bia Heiniken Việt Nam  tại KCN Mỹ Xuân A.

Đảng bộ

IDICO tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 2 năm 2017

2017-05-29
  Ngày 26/05/2017, tại trụ sở Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt 02 tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Công đoàn

Cổng bố thông tin doanh nghiệp 2017

2017-05-19
  Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Đoàn thanh niên

Đoàn Thanh niên IDICO 2012-2017: Một chặng đường nhiều dấu ấn

2017-06-14
Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2012 - 2017, gần 330 đoàn viên, thanh niên IDICO đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực nâng cao vai trò của tổ chức đoàn và khẳng định là lực lượng tin cậy của Đảng, là cánh tay phải của lãnh đạo Tổng công ty, góp phần tạo dựng thương hiệu, phát triển bền vững IDICO.

Tin Ngành

Cổ phần hóa TCty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN

2017-06-06
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.