Tin cổ phần hóa

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty IDICO

Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 08:08


Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có văn bản số 1501/TB-SGDHN ngày 17/11/2017 về việc Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty IDICO....


IDICO-TB NGAY_GIAO_DICH_DAU_TIEN_TAI_SGDHN

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Thông báo về việc chấp thuận đăng ký của Tổng công ty IDICO giao dịch cổ phần

Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 07:48

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 940/QĐ-SGDHN ngày 17/11/2017 về việc thông báo việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phần của Tổng công ty IDICO....


IDICO- QD_NIEM_YET

IDICO - QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HÊT

Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 04:27


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - ban hành quyết định số 114//QĐ-TCT ngày 10/11/2017 về ban hành quy chế  đấu giá bán thỏa thuận cổ phần không bán hết...


IDICO- Quy_che_DAU_GIA_BAN_THOA_THUAN_CP_CHUA_BAN_HET

IDICO - PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 04:12Nghị quyết số 71/NQ-TCT ngày 10/11/2017 về phê duyệt phương án chào bán công khai số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư....


IDICO- PHUONG_AN_CHAO_BAN_CP_CHUA_BAN_HET

IDICO - thông báo chào bán thỏa thuận cổ phần không bán hết

Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 08:52


Thông báo chào bán thỏa thuận cổ phần không bán hết - Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam(IDICO)...


IDICO-TB CHAO_BAN_CP_CHUA_BAN_HET

IDICO - Thông báo lộ trình triển khai tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần không bán hết

Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 08:59


Lộ trình triển khai tổ chức chào bán  thỏa thuận cổ phần không bán hết của Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO)...


IDICO- LO_TRINH_CHAO_BAN_CP_CHUA_BAN_HET

Kết luận kết quả bán đấu giá cổ phần ra công chúng và đánh giá, lựa chọn, xử lý cổ phần chưa bán cho NĐT chiến lược

Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 07:23


Bộ Xây dựng thống báo số 411/TB-BXD ngày 9/11/2017 về việc Kết luận của Thứ trưởng - Bùi Phạm Khánh về kết quả bán đấu giá cổ phần ra công chúng và đánh giá, lựa chon, xử lý cổ phần chưa bán cho NĐT chiến lược...

IDICO- TB_BXD_VE_CP_CHUA_BAN_DUOC

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 5