Tin Hoạt Động

Khu công nghiệp IDICO - Điểm đến và thành công của doanh nghiệp FDI

2018-06-07
  Với sự thuận lợi về môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ cùng sự quản lý vận hành chuyên nghiệp, linh hoạt và sự nhiệt tình hỗ trợ các nhà đầu tư, khu công nghiệp IDICO luôn là lựa chọn và mang đến sự thành công cho nhiều doanh nghiệp FDI.

Đoàn thanh niên

Thanh niên IDICO sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

2018-05-23
  Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ngày 22/5/1018, Đoàn cơ sở IDICO tổ chức buổi sinh hoạt chính trị cho hơn 70 đồng chí là cán bộ, đoàn viên trong hệ thống IDICO.

Tin Ngành

Nhiều chính sách mới đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

2018-05-28
(Xây dựng) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT), trong đó, có nhiều chính sách mới đối với KCN, KKT.

Cổng công bố thông tin doanh nghiệp

Thứ bảy, 20 Tháng 8 2016 03:55


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước).
 

Với các nội dung ban hành như sau:

     - Phụ lục III - Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm.

-          - Phụ lục IV - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
 

-          - Phụ lục V:

           + Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

           + Biểu 1 - Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

           + Biểu 2 - tình hình đầu tư tại các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối
 

-          - Phụ lục VII - tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016


     - Phụ lục VIII:

                   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp

            + Biểu 2 - các QĐ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

            + Biểu 3 - thống kê các cuộc họp của HĐTV hoặc chủ tịch Tổng công ty

 

            + Biểu 4 - thống kê các nghị quyết / quyết định của HĐTV tổng công ty

            + Biểu 5 - thống kê các báo cáo của kiểm soát viên Tổng công ty


    - Phụ lục IX:

           + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - công ty mẹ

           + Báo cáo tình hình tài chính công ty mẹ Quý II -2015

           + Báo cáo hợp nhất kiểm toán 2015

     - Phụ luc X -  chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

     - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - công ty mẹ

 

** Nội dung chi tiết công bố thông tin doanh nghiệp **

- Tổng công ty IDICO -