IDICO - THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ KHỐI C - DỰ ÁN TÂN PHÚ IDICO