22/04/2019
Lượt xem: 833

02 Công ty thành viên IDICO tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đầu tiên

Ngày 19/4/2019 vừa qua, tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội nghị đã thông qua tất cả các báo cáo và đề xuất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trình bày trước đại hội và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Ong_Dang_Chinh_Trung_-_Tan_Chu_tich_HDQT_SHP_phat_bieu

Ông Đặng Chính Trung - Tân chủ tịch HĐQT IDICO-SHP phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo IDICO-SHP cho biết năm 2018 với tình hình thời tiết thuận lợi cho hoạt động phát điện, lưu lượng nước về hồ khá đều đặn giúp tăng sản lượng và doanh thu phát điện so với kế hoạch đề ra.

Ban lãnh đạo công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước cổ đông
, mọi hoạt động của Ban điều hành luôn theo sát định hướng của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững và mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

SHP__-_co_dong_dai_dien_co_phan_REE_phat_bieu

Đại diện cổ đông Tập đoàn REE phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 270 triệu kWh vượt 21% kế hoạch năm; sản lượng nước sạch 688.128m3 đạt 116% kế hoạch; tổng doanh thu 273.565 triệu đồng, đạt 131% kế hoạch năm và lợi nhuận 111,974 tỷ đồng, đạt 199% kế hoạch...

Đại hội đồng cổ đông IDICO-SHP cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Tổng doanh thu 226.026 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế 81.551 triệu đồng. Đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư dự án điện mặt trời đã được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương. Chi trả cổ tức năm 2018 là 15%, đạt 167% kế hoạch đã đề ra.

HDQT-_SHP_chup_hinh_luu_niem

HĐQT và BKS IDICO-SHP nhiệm kỳ 2018-2023 chụp hình lưu niệm

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 và bầu ông Đặng Chính Trung - UV HĐQT IDICO kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT IDICO-SHP nhiệm kỳ 2018 - 2023.

IDICO-INCO10_toan_canh_Dai_hoi

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022

Cùng ngày, tại Khách sạn Cửu Long - Cần Thơ, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các tờ trình của Công ty và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

IDICO-INCO10_HDQTBKS_NK_2017-2022

HĐQT và BKS IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022 chụp hình lưu niệm

Đại hội đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Hồng Hải - PTGĐ IDICO tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tổng công ty IDICO -CTCP -