Ban quản lý

Ban quản lý các Dự án đầu tư khu công nghiệp IDICO (IDICO-IMB)

Ban quản lý dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO (IDICO-TANPHU)