Ban quản lý các Dự án đầu tư khu công nghiệp IDICO (IDICO-IMB)

Tòa nhà IDICO-URBIZ, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Giới thiệu

Ban Quản lý các dự án đầu tư khu công nghiệp IDICO (IDICO-IMB) là đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP.

Ban quản lý thay mặt IDICO tổ chức quản lý, thực hiện quá trình triển khai đầu tư xây dựng các Dự án Khu công nghiệp, Dự án Cảng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A hoặc các Dự án giao nhiệm vụ riêng do IDICO làm chủ đầu tư từ khi triển khai đầu tư đến khi kết thúc xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành hoặc tổ chức quản lý khai thác theo quy định của IDICO.