Ban quản lý dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO (IDICO-TANPHU)

Số 262/13-262/15 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu

Ban Quản lý dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO (IDICO-TANPHU) là đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP.

Ban quản lý thay mặt Tổng công ty IDICO thực hiện các thủ tục đầu tư dự án và quản lý kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và các thủ tục liên quan đến thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO tại số 262/13-262/15 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.