31/01/2019
Lượt xem: 92

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty IDICO - CTCP từ 1/3/2018 đến 31/12/21018

BCTC_Cty_Me_TCT_IDICO_1.3.18_-31.12.2018

** Chi tiết báo cáo tài chính Công ty Mẹ **
 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -