31/01/2019
Lượt xem: 126

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty IDICO - CTCP từ 1/3/2018 đến 31/12/2018

BCTC_Hop_Nhat__TCT_IDICO_1.3.18_-31.12.2018

**Chi tiết Báo cáo tài chính Hợp nhất **

 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -