Chi nhánh Tổng công ty IDICO - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 (IDICO-DAK MI 3)

133 Phạm Văn Đồng, Thị trần Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Giới thiệu

Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 IDICO (IDICO-DAKMI3) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302177966-010 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/12/2017.

Chi nhánh có chức năng thực hiện phân cấp, ủy quyền của IDICO để thay mặt IDICO quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 do IDICO làm chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức kinh doanh theo nhiệm vụ IDICO giao; thi công xây lắp các công trình và hạng mục công trình được IDICO ủy quyền.