Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Hà Nội (IDICO-Hà Nội)

Tầng 13 - Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì- Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Giới thiệu

Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP tại Hà Nội (IDICO-HANOI) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302177966-008 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/5/2010.

Chi nhánh có chức năng thực hiện phân cấp, ủy quyền của IDICO để thay mặt IDICO làm việc với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị liên quan để giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai các dự án do IDICO đầu tư tại khu vực Miền Bắc; Tổ chức triển khai thực hiện, quản lý vận hành dự án khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức kinh doanh; thi công xây lắp các công trình và hạng mục công trình được IDICO ủy quyền.