Chi nhánh Tổng công ty IDICO tại Miền Đông (IDICO-IEB)

Tầng 3 tòa nhà IDICO-URBIZ, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Giới thiệu

Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP tại Miền Đông (IDICO-IEB) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302177966-009 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/01/2012.

Chi nhánh có chức năng thực hiện phân cấp, ủy quyền của IDICO để thay mặt IDICO làm việc với các cơ quan Nhà nước, các đơn vị liên quan để vận hành và khai thác kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức kinh doanh; thi công xây lắp các công trình và hạng mục công trình được IDICO ủy quyền.