Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC)

Số 48, ấp 3, Xã An Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Giới thiệu

- Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG IDICO

- Tên tiếng Anh: IDICO CONSTRUCTUION COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt: IDICO-ICC

- Địa chỉ trụ sở: Số 48, ấp 3, Xã An Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0251 3831 215,  Fax: 0251 3831 050,  Email: icc.idico.vn@gmail.com , Website: www.idico-icc.vn 

- Năm thành lập: 2006.

- Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng).

- Tỷ lệ sở hữu của IDICO: 100%.

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Thi công và tổng thầu thực hiện các dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư.

+ Sản xuất xi măng, phụ gia Puzơlan, ống cống bê tông ly tâm, sản xuất bê tông thương phẩm, gia công nghiền xi măng.

- Dự án/công trình tiêu biểu:

+ Thi công xây dựng các công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4, Đak Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam

+ Thi công xây dựng công trình Thủy lợi Phước Hòa – Long An