30/09/2019
Lượt xem: 1008

Đại hội cổ đông bất thường IDICO - INCO10 năm 2019

Ngày 27/9/2019, tại Tp. Cần Thơ, Cty CP Đầu tư xây dựng số 10 - IDICO (IDICO - INCO10) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với những nội dung chính: miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

DHCD_INCO10-3

ông Võ Tấn Dũng nhận sự chúc mừng từ ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT IDICO - INCO10.

Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các cổ đông của IDICO - INCO10.

DHCD_INCO10-1

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tại đây, Đại hội đã đồng ý 100% và ra Nghị quyết về việc thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT IDICO - INCO10 nhiệm kỳ 2017 - 2022 với kết quả: ông Nguyễn Văn Minh thôi giữu chức vụ thành viên HĐQT IDICO-INCO10 và ông Võ Tấn Dũng trúng cử chức vụ thành viên HĐQT IDICO - INCO10 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội cổ đông bất thường IDICO-INCO10 đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -