25/05/2020
Lượt xem: 1066

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty IDICO-CTCP lần thứ 5 - nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 22/5/2020, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty IDICO-CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 - nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hoàng Hải - Phó Bí thư - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng; đại diện các Ban của Đảng ủy Khối; lãnh đạo tổng công ty IDICO, các đồng chí nguyên là Ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tổng công khóa III, khóa IV cùng 90 đảng viên đại điện ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 229 đảng viên đến từ 01 đảng bộ bộ phận và 11 chi bộ trực thuộc.

 

A_HONG_CT

Đồng chí Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty IDICO-CTCP lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

A_YYT_TGY

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt - Tổng giám đốc - Phó Bí thư Đảng ủy TCT phát biểu  

A_CHUNG_PTGY

Đồng chí Phan Văn Chung - Phó tổng giám đốc - UVBCH NK 4 - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Tổng Công ty IDICO và các cấp ủy Chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo kịp thời, sát thực tế và đã hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra.

A_NHAT_PBT_DUKCS_BXD

Đồng chí Nguyễn Phong Nhật phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 30/5/2016 của Bộ Chính trị; cán bộ, đảng viên gương mẫu, tự giác trong rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được phong cách riêng của Tổng Công ty IDICO; là đơn vị thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đảng ủy Tổng Công ty đã quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phát triển đảng viên mới.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được Đảng ủy Tổng công ty và Lãnh đạo điều hành quan tâm, tạo điều kiện tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2019, Đảng bộ Tổng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; nhiều tập thể, cá nhân của Tổng Công ty đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là khi Tổng Công ty thực hiện thoái hết vốn Nhà nước trong năm 2020. Các cấp ủy Đảng từ Tổng Công ty đến đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc phải là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao hơn để xây dựng Đảng bộ và Tổng Công ty ổn định, ngày càng phát triển tốt hơn trong điều kiện, tình hình mới.

A_CHINH_TPYT

Ông Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thay mặt đảng bộ Tổng công ty IDICO, đồng chí Ninh Mạnh Hồng - Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phong Nhật, ghi nhận nhận những đóng góp của đại biểu và cập nhật vào tài liệu đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Công ty gồm 15 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X gồm 16 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết với số phiếu tính nhiệm cao. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch theo Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng.

BCH_NK_2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty IDICO-CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

TRI_AN

Đảng bộ Tổng công ty IDICO tri ân Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên Tông công ty IDICO: phấn đầu vì mục tiêu xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội:

CHAO_CO

                                                                     

THAM_LUAN_1
 
CHI_NGOC_TPTCKT
 
THAM_LUAN_3

                                                                                                            

O_DUONG_TPTCLD
 
A_THANG
 
BIEU_QUYET

                                       

BO_PHIEU_1
 
BO_PHIEU_2
 
BO_PHIEU_3

                                     

BO_PHIEU_4
 
BO_PHIEU_5

         

-  Văn phòng Đảng Đoàn IDICO -

(Có Trích từ nguồn Báo Xây dựng)