15/07/2019
Lượt xem: 2535

Đảng bộ IDICO kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 12/7/2019, tại trụ sở Tổng tổng ty IDICO đã tổ chức buổi sinh hoạt báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” với sự tham dự của Phó Bí thư Đảng bộ TCT IDICO, Tổng Giám đốc - Nguyễn Văn Đạt, cùng 60 Đảng viên của 8 Chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO; BCH Công đoàn Tổng công ty IDICO; các Trưởng, Phó phòng, ban chưa phải là Đảng viên; BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty… đặc biệt buổi sinh hoạt có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Bộ Xây dựng tại TP. HCM.

IDICO-_hYc_tap_50_nam_thuc_hien_di_chuc

Phó Bí thư Đảng bộ TCT IDICO, TGĐ Nguyễn Văn Đạt phát biểu tại Hội nghị.

Trong báo cáo đề dẫn, Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc đã trình bày khái quát hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những thành tựu và bài học rút ra trong 50 năm thực hiện di chúc, đặt ra những nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện di chúc trong giai đoạn hiện nay. Để từ đó khẳng định ý nghĩa, giá trị trường tồn của Di chúc; thể hiện rõ Di chúc không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng mà còn là một văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện.

IDICO-_hYc_tap_50_nam_thuc_hien_di_chuc_2

Hội nghị đã thống kê và nêu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam
 qua 50 thực hiện di chúc của Bác.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc đã thống kê và nêu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 thực hiện di chúc của Bác. Trong đó, có hai thành tựu nổi bật gồm: đánh bại Đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ đưa Việt Nam tiến lên CNXH; đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đưa cả nước quá độ lên CNXH vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, TGĐ Nguyễn Văn Đạt khẳng định: Thông qua những chương trình sinh hoạt chuyên đề sẽ giúp cán bộ Đảng viên, CBCNV nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, TGĐ Nguyễn Văn Đạt cũng nhấn mạnh: TCT IDICO đã chuyển đổi mô hình hoạt động vì vậy đề nghị Đảng bộ và các Chi bộ cần có những nội dung, hoạt động thiết thực hơn để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và mô hình mới của IDICO và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Đảng bộ TCT IDICO

 

Tin tức khác