25/04/2019
Lượt xem: 821

ĐHĐCĐ thường niên 2019 IDICO-INCON, IDICO-MCI và IDICO-Quế Võ

Vừa qua, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở công ty địa chỉ số 100 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.


Tham dự đại hội có các cổ đông đại diện cho 92% số cổ đông có quyền biểu quyết, đặc biệt là sự hiện diện của ông Đào Minh Tiến - Phó Tổng giám đốc IDICO.

Đại hội đã được nghe và nhất trí thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2018 với doanh thu đạt 25,838 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,684 tỷ đồng và đặt ra các chỉ tiêu, mục tiêu, định hướng quan trọng cho hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty.


A_HIEN_CT_INCON

Ông Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch HĐQT IDICO-INCON chủ tọa Đại hội

ONG_KHANH_GY_INCON

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Giám Đốc IDICO-INCON báo cáo tại Đại hội


Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung chính như: Bổ sung nghành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về nghành nghề kinh doanh. Bầu ông Nguyễn Đức Tiến là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

MCI_PTGD_CHUNG_PHAT__BIEU

Ông Phan Văn Chung - Chủ tịch HĐQT IDICO-MCI phát biểu tại Đại hội

MCI_CO_DONG_PHAT__BIEU

Cổ đông IDICO-MCI phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Cùng ngày 24/4/2019, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng IDICO (IDICO-MCI) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại trụ sở Công ty (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Đại hội đã thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình và một số nội dung khác.

QUE_VO_HDQT_2019

Hội đồng quản trị IDICO - Quế Võ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO (IDICO- Quế Võ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 22/4/2019, đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền đại hội, đặc biệt đại hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Vũ Minh Hồng tham gia HĐQT và bầu ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tổng công ty IDICO -