Giới thiệu
IDICO

Tổng công ty IDICO - CTCP (tên viết tắt là IDICO) được thành lập năm 2000 với xuất phát điểm là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay IDICO đã trở thành một Tổng công ty lớn mạnh, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với mã chứng khoán là IDC. Quy mô vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng; vốn hóa trên thị trường gần 8.000 tỷ đồng (tăng 114,3 lần so với thời điểm thành lập); tổng tài sản hơn 14.000 tỷ đồng (tăng 20 lần); doanh thu hàng năm 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận gần 600 tỷ đồng. IDICO hiện có 21 công ty con, công ty liên kết đóng trên địa bàn toàn quốc với hơn 5.000 lao động có trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cao và giàu kinh nghiệm.

18 NĂM
HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
4.200 tỷ đồng
vốn chủ sở hữu
14.000 tỷ đồng
tổng tài sản
5.000 tỷ đồng
doanh thu hàng năm
600 tỷ đồng
lợi nhuận
dau_tu_de_phat_trien_1
Phương châm hoạt động:

Với phương châm “Đầu tư để phát triển”, IDICO không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung; điện năng; giao thông và tổ chức quản lý vận hành khai thác, kinh doanh các dự án một cách chuyên nghiệp, có hiệu quả.

img2_1
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

1. Đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất;

2. Thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động;

3. Nhận biết và cung cấp đầy đủ các nguồn lực để đảm bảo thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

la_ban_1
Định hướng phát triển:

Với mô hình hoạt động mới là Công ty cổ phần, IDICO vẫn kiên định với chiến lược “đầu tư để phát triển”, trong đó định hướng phát triển của IDICO dựa trên nguyên tắc nguồn lực con người là khâu then chốt, quản trị là khâu trọng yếu và phát huy văn hóa của doanh nghiêp là nhiệm vụ thường xuyên.

IDICO sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc đầu tư phát triển các dự án có hiệu quả, đặc biệt các dự án trong lĩnh vực khu công nghiệp, giao thông, điện năng…; khai thác sử dụng tối ưu quỹ đất hiện có và phát huy tối đa lợi thế của doanh nghiệp để thương hiệu IDICO ngày càng được củng cố và phát triển bền vững.

Lịch sử phát triển
Năm 2000
Thành lập IDICO

IDICO được thành lập theo Văn bản số 1011/CP-ĐMDN ngày 7/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Công ty: Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Xây dựng dầu khí, Xây dựng Miền Tây trực thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân các địa phương.

IDICO thành lập nhằm tập trung các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý, thiết bị… để thực hiện đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đầu tư phát triển các dự án giao thông, thủy lợi, thủy điện, sản xuất công nghiệp và phát triển nhà… Trong đó, lĩnh vực đặc thù và nòng cốt của IDICO là đầu tư phát triển các khu công nghiệp.

Năm 2006
Chuyển mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty Con

IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2010
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên

IDICO được chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2018
Cổ phần hóa IDICO

IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngày 24/02/2018, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/3/2018 và ngày 10/5/2018 đổi tên thành Tổng công ty IDICO - CTCP.

IDICO đã và đang không ngừng kiện toàn, sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tích cực tham gia đầu tư phát triển các dự án, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng trong và ngoài nước trên các tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa vị thế và thương hiệu IDICO đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

2000
2006
2010
2018
Biểu đồ tăng trưởng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
Bieu_do_tang_truong_-_sua
Sơ đồ tổ chức
bat_dong_san_idico_so_do_to_chuc
Video idico
idico
Đầu tư để phát triển