29/07/2019
Lượt xem: 2223

Hơn 20 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 7 tháng đầu năm

Vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam 7 tháng đầu năm giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn giải ngân tăng 6,63% so với cùng kỳ 2018.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký rót vốn 20,22 tỷ USD vào Việt Nam, giảm 13,45% so với cùng kỳ.

Trong đó, cả nước có 2.064 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn gần 8,27 tỷ USD và 791 lượt dự án đăng ký tăng thêm vốn với 3,42 tỷ USD. Lượng góp vốn, mua cổ phần tại 4.387 dự án đạt trị giá hơn 8,52 tỷ USD.

FDI_7_thang_dau_nam

Công nhân tại một xưởng may tại Hải Dương. Ảnh: Reuters.

Trong khi lượng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đều giảm so với cùng kỳ, lượng góp vốn, mua cổ phần gấp 2,5 lần 7 tháng của năm 2018. Vốn FDI giải ngân trong 7 tháng đầu năm đạt 10,55 tỷ đồng, tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI rót nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng cộng 14,46 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 1,47 tỷ USD và thứ ba là bán buôn bán lẻ và sửa chữa ôtô, xe máy đạt 1,09 tỷ USD.

FDI 7 tháng đầu năm 2019 theo ngành. Xanh: vốn đăng ký cấp mới. Đỏ: vốn tăng thêm. Vàng: vốn góp, mua cổ phần. Đơn vị: Tỷ USD.

Tính theo các dự án cấp mới, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với gần 1,79 tỷ USD của 364 dự án. Xếp thứ 2 là Hàn Quốc với 1,47 tỷ USD của 600 dự án. Tiếp theo là Nhật bản với 1,12 tỷ USD vốn cấp mới của 257 dự án.

Dù vậy, năm 2019 ghi nhận sự tăng mạnh của dòng vốn FDI thông qua hoạt động góp vốn, mua bán sáp nhập. Hong Kong đang là nhà đầu tư lớn nhất trong hoạt động này với hơn 4 tỷ USD vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng thứ 2 với hơn 1 tỷ USD. Tiếp theo là Singapore và Trung Quốc với lần lượt 0,96 tỷ USD và 0,44 tỷ USD.

Như vậy, lũy kế cả vốn đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, hiện Hong Kong đang dẫn đầu đầu tư FDI vào Việt Nam với 5,44 tỷ USD. Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng thứ 2 với 3,13 tỷ USD. Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo với lần lượt 2,45 tỷ USD, 2,29 tỷ USD và 2,25 tỷ USD.

- Nguồn ndh.vn -