11/01/2019
Lượt xem: 150

IDICO CÔNG BỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Ngày 11/01/2019 tại Trụ sở Tổng công ty IDICO, Hội đồng quản trị IDICO đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 12/2018.

Tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2018, đồng thời thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông IDICO trong kỳ họp năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1. Kết quả SXKD năm 2018:

KQ_SXKD_NAM_2018

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

KH_2019

* Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- Hoàn thành công tác bàn giao vốn nhà nước và thoái vốn nhà nước còn lại tại Tổng công ty trong Quý I/2019.

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu IDICO trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong Quý I/2019.

- Tiếp tục đầu tư các lĩnh vực: khu công nghiệp, khu đô thị - nhà ở, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải,…) và duy trì lĩnh vực sản xuất truyền thống, cụ thể:

+ Hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường GPMB và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hựu Thạnh trong Quý I/2019

+ Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các KCN: Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng, Cầu Nghìn, Hựu Thạnh, Mỹ Xuân B1- CONAC, Quế Võ II và triển khai đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1- CONAC (giai đoạn 2).

+ Tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư tại các dự án KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Quế Võ 2. Triển khai thu hút các nhà đầu tư vào KCN Hựu Thạnh và Cầu Nghìn.

+ Tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư các dự án khu công nghiệp tại các tỉnh miền Tây và miền Bắc nhằm phát huy thế mạnh của IDICO.

+ Tiếp tục nghiên cứu thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân KCN phù hợp với nhu cầu thị trường và các ưu đãi đầu tư.

 + Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện năng như: Trạm biến áp 110/22KV KCN Hựu Thạnh và dự án Điện mặt trời tại khu vực hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng.

+ Nghiên cứu đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị có hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty IDICO nhằm hướng tới mô hình quản lý và quản trị tiên tiến thông qua hoàn thiện lại bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp hơn với mô hình Công ty cổ phần.

 - Tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi.

                                                                   - Tổng công ty IDICO-