18/03/2019
Lượt xem: 1055

IDICO-SHP tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 15/3/2019, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Công Chung - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO;  Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc và Ông Bùi Hải Nam - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể người lao động của IDICO-SHP.

 

e9ce3e3f03ede1b3b8fc

Ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc IDICO-SHP chủ trì Hội nghị

Đại diện Công đoàn IDICO - SHP cho biết: Năm 2018, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV IDICO-SHP đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hoài - Giám đốc IDICO-SHP đã phân tích các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Những ý kiến của người lao động với các nội dung chủ yếu như: Công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động đều được Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở để người lao động hiểu được những khó khăn của đơn vị và cùng nhau đoàn kết gắn bó, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chung một cách tốt nhất.

Hội nghị đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến của ông Lê Công Chung - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO về công tác sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích của người lao động.

 

IDICO-SHP_HNNLD_1

Ông Lê Công Chung - Phó Chủ tịch công đoàn IDICO phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Giám đốc Công ty (người sử dụng lao động) và Chủ tịch công đoàn Công ty (đại diện tập thể người lao động) đã thực ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Hội nghị cũng đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động của IDICO-SHP.

 

IDICO-SHP_HNNLD_2

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Hội nghị cũng đã bầu Thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ và biểu quyết, thống nhất 100% thông qua nghị quyết hội nghị.

Ông Bùi Hải Nam - Chủ tịch Công đoàn IDICO-SHP đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019.

Hội nghị Người lao động năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động IDICO-SHP, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng đơn vị ngày một phát triển.

- IDICO-SHP -

Tin tức khác