30/07/2020
Lượt xem: 1486

Khởi động lại Dự án đầu tư xây dựng Đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Tổng công ty Tư vấn giao thông vận tải (TEDI), tổng vốn đầu tư Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 25.743 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng công trình là 23.614 tỉ đồng; đầu tư tuyến nối, đường đô thị 2.129 tỉ đồng.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến 77,8km, được chia làm 2 Dự án thành phần: (1) từ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đến thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với chiều dài tuyến 46,8km và (2) từ thị xã Phú Mỹ đến TP. Vũng Tàu với chiều dài tuyến 31km.

Riêng dự án thành phần 1: Đoạn từ TP Biên Hòa đến thị xã Phú Mỹ với kinh phí đầu tư dự kiến là gần 15.000 tỉ đồng. Trong đó:

- Đoạn chạy qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài 34,8 km, sẽ có tổng mức đầu tư 12.315 tỉ đồng. Trong đó, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 4.723 tỉ đồng, các chi phí còn lại khoảng 7.592 tỉ đồng.

- Đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 2.641 tỉ đồng (bao gồm cả đoạn nhánh kết nối vào cảng Cái Mép). Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 720 tỉ đồng, các chi phí còn lại 1.921 tỉ đồng.

Để đảm bảo tính khả thi, dự án cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng 7.300 tỉ đồng. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ hỗ trợ để thực hiện dự án là 2.300 tỉ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ khoảng 5.000 tỷ đồng phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án này, đoạn qua địa bàn tỉnh.

idico_phu_my_2_industrial_zone_1
Ảnh IDICO: Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc khởi động lại Dự án đầu tư xây dựng Đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần giảm áp lực giao thông do tình trạng quá tải cho Quốc lộ 51; tạo điều kiện phát triển các dự án vệ tinh khác dọc tuyến và tạo thêm nhiều lợi thế cho các dự án khu công nghiệp, trong đó có các khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng do IDICO làm chủ đầu tư tại Thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phòng Đầu tư IDICO tổng hợp -