25/11/2019
Lượt xem: 2997

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động theo quy định định kỳ hàng năm của Bộ luật lao động 2012, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I gồm: thành phố Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II gồm: thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III gồm: các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV gồm các địa bàn không thuộc vùng I, II, III nêu trên.

Thời gian áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định của Nghị định này bắt đầu từ 01 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định mới có hiệu lực thi hành./.

KCN_PM2_1

KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 Mở rộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nguồn banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn -