03/10/2019
Lượt xem: 7428

Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Ngày 27/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

20150910140525-59dd

Cụm Công nghiệp Tân An.

Theo đó thành lập Cụm công nghiệp Tân An với những nội dung chủ yếu sau:

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Quy mô dự án 48,82 ha với ngành nghề hoạt động chủ yếu là công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí; may mặc, giày da; công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao; chế biến gỗ, chế biến nông sản… Tổng nguồn vốn khoảng 435 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm: Quyết định 3071/QĐ-UBND

- Nguồn dongnai.gov.vn -