Tags: covid-19

15/02/2021
Bất chấp đại dịch, một trong những sự kiện thương mại quan trọng nhất trong năm 2020 là Hiệp định thương mại tự do Eu-Việt Nam (EVFTA). EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, mở đường cho việc tăng cường thương mại giữa EU và Việt Nam, xóa bỏ gần 99% thuế hải quan giữa hai bên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), FTA dự kiến sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng 42,7% vào năm 2025. Trong khi Ủy ban châu Âu đã dự báo GDP của EU sẽ tăng thêm 29,5 tỷ USD vào năm 2035.