01/12/2020
View: 3303

Bộ Xây dựng thoái phần vốn nhà nước tại IDICO thành công

Ngày 27/11/2020, tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức bán đấu giá phần vốn của Nhà nước tại Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDICO). Kết quả, 100% lượng cổ phần đã được bán hết, thu về gần 3.000 tỷ đồng.

Tham dự buổi bán đấu giá có đại diện hội đồng đấu giá, đại diện chủ sở hữu vốn - ông Ninh Mạnh Hồng - CTHĐQT Tổng công ty IDICO - CTCP cùng đại diện đơn vị tổ chức đấu giá và đại diện Tổng công ty IDICO - CTCP.

IDICO1

Đơn vị tổ chức đấu giá thông qua quy chế đấu giá.

Theo đó, Bộ Xây dựng đưa 108 triệu cổ phần Idico ra bán đấu giá với giá khởi điểm 26.930 đồng/cổ phiếu.

Kết quả, có 1 tổ chức và 8 cá nhân đăng ký tham gia mua cổ phần, với tổng số cổ phần đăng ký lên đến 126 triệu đơn vị, tăng 16,7% so với số cổ phần đưa ra đấu giá. Trong đó khối lượng đặt mua cao nhất 32,4 triệu cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất là 8,1 triệu cổ phần.

IDICO2

Quá trình nhập lệnh, xác định kết quả đấu giá phần vốn Nhà nước tại IDICO.

Sau quá trình đấu giá, cả 9 nhà đầu tư đều đấu trúng giá thành công toàn bộ 108 triệu cổ phần với giá đấu bình quân 26.936 đồng/cổ phần. Tổng giá trị tiền thu về gần 3000 tỷ đồng.

IDICO3

Đơn vị tổ chức đấu giá kiểm phiếu

Việc Bộ Xây dựng nhanh chóng bán thành công 108.000.000 cổ phần được Nhà nước giao nắm giữ tại IDICO trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới đang có nhiều khó khăn cho thấy các nhà đầu tư vẫn luôn quan tâm đến những doanh nghiệp có những lợi thế nhất định và định hướng phát triển bền vững.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -