Affiliated companies

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC)

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG)

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (VINA UIC JSC)

Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận

Trường Đại học Công nghiệp Vinh