31/10/2022
View: 1526

Đảng bộ Tổng công ty IDICO tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn nhân sự cấp ủy Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Tổng công ty IDICO tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn nhân sự cấp ủy Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý trong Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong 2 ngày 29 - 30/10/2022 tại TP. Cần Thơ.

Ngày 29/10/2022, Đảng bộ Tổng công ty IDICO đã tổ chức thành công Hội nghị kiện toàn nhân sự cấp ủy Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

 

IDC-1

Đ/c Lê Quang Bình - UV BTV Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng Hướng dẫn công tác kiện toàn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và bầu ra:

1/ Đồng chí Phan Văn Chính - Giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2/ Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

IDC-2

Đ/c Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao hoa chúc mừng Đ/c Phan Văn Chính và Đ/c Nguyễn Hồng Hải; Chụp ảnh lưu niệm cùng các Đ/c tham dự Hội nghị.

Cùng thời gian, Đảng bộ Tổng công ty IDICO phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng; Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo; Đ/c Lê Quang Bình - UV BTV, Trưởng Ban tổ chức; Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc - UV BCH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối và hơn 40 Đ/c là Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty IDICO.

IDC-3

 Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị.

 

Tại hội nghị các Đ/c Đảng viên đã được nghe Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -  UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng quán triệt các nội dung trọng tâm của:

+ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

+ Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

+ Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“;

+ Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”,

Đồng thời, Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; thông tin kết quả Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

IDC-4

 Quang cảnh Hội nghị

Trong ngày 30/10/2022, các đại biểu tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng do Đ/c Lê Quang Bình - UV BTV và Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc - UV BCH Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng làm báo cáo viên tại Hội nghị.

IDC-5

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phúc - UV BCH Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng hướng dẫn nghiệp nghiệp công tác Đảng cho cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Trước đó, Đảng bộ IDICO tổ chức khen thưởng cho những cá nhân, tập thể tiên tiến điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022, trong đó đã có 02 tập thể và 07 cá nhân các đơn vị được khen tặng trong đợt này;

IDC-6

Đ/c Phan Văn Chính - Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty và Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc trao Giấy khen chúc mừng các cá nhân, tập thể được khen tặng trong phong trào “Dân vận khéo” tại Hội nghị

IDC-7

Đ/c Phan Văn Chính - Bí thư Đảng bộ Tổng công ty IDICO phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đ/c Phan Văn Chính - Bí thư Đảng bộ Tổng công ty IDICO đã nhấn mạnh: Thông qua hội nghị lần này, nhằm giúp Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Đ/c cũng bày tỏ mong muốn các Đ/c Bí thư Chi bộ, các đồng chí Cấp ủy trực thuộc; hàng năm cùng Đảng bộ đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” góp phần nhân rộng các tấm gương tiên tiến, điển hình nhất là trong giai đoạn hiện nay.

 

Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và thực hiện tốt lời Bác Hồ đã căn dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Đảng bộ IDICO cũng đã tổ chức cho các Đ/c đảng viên tham quan đền thờ Vua Hùng tại Tp. Cần Thơ như một lời nhắc nhở các thế hệ cháu con phải cùng nhau gìn giữ và phát triển trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hôm nay và mai sau.

 

IDC-8

 

IDC-9.

Các Hội nghị được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Tin bài, Đảng bộ IDICO -