02/02/2021
View: 4122

IDICO bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng ngày 02.2.2021, tại trụ sở Tổng Công ty IDICO (mã chứng khoán IDC) đã tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Ông Đặng Chính Trung - Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO phát biểu khai mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với: ông Ninh Mạnh Hồng, ông Nguyễn Văn Đạt và ông Trịnh Hùng Lâm; Kiểm soát viên đối với: ông Nguyễn Cao Nguyên và bà Lê Ánh Thu.

 

Lãnh đạo Tổng công ty IDICO tri ân các lãnh đạo tiền nhiệm đã gắn bó, tâm huyết giúp IDICO phát triển như ngày hôm nay.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ IDICO đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Bá Thọ, ông Nguyễn Cao Nguyên và ông Tôn Thất Anh Tuấn vào làm thành viên HĐQT; ông Đào Hữu Thắng và bà Trần Thanh Linh vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

HĐQT và Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội.

Đây là những nhân sự cao cấp có năng lực và kinh nghiệm, được HĐQT và các cổ đông tin tưởng, kỳ vọng sẽ cùng các thành viên HĐQT triển khai thành công những kế hoạch của IDICO đã đề ra.

Tại Đại hội, HĐQT đã nhất trí bầu ông Lê Bá Thọ làm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty IDICO - CTCP và ông Hoàng Văn Hiến làm trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Như vậy, đến sau Phiên họp ĐHĐCĐ thì HĐQT Tổng công ty IDICO có 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập; Ban kiểm soát có 03 thành viên đảm bảo số lượng, tỷ lệ theo Điều lệ Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào buổi trưa cùng ngày.

- Tổng công ty IDICO - CTCP -