13/01/2020
View: 3435

IDICO tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10/1/2020, Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có ông Ninh Mạnh Hồng - CTHĐQT IDICO, ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT - TGĐ IDICO, Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT, các PTGĐ IDICO cùng Ban kiểm soát; lãnh đạo các đơn vị thành viên.

HN_TK_2019-A_YYT

TGĐ Nguyễn Văn Đạt đưa ra những giải pháp để toàn Tổng công ty IDICO thực hiện kế hoạch năm 2020.

Tổng Giám đốc - Nguyễn Văn Đạt nhấn mạnh: các phòng ban IDICO cần tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo và tham mưu tốt trong các công việc được giao để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; các đơn vị thành viên cần chú trọng trong công tác sắp xếp bộ máy quản lý, thu hồi công nợ, quản lý tốt nguồn vốn, tăng cường tìm kiếm việc làm, tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Ông chúc tập thể CBCNV trong Tổng công ty IDICO một năm mới sức khỏe và hạnh phúc cùng gia đình.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó TGĐ đã báo cáo Hội nghị Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch 2020. Theo đó, năm 2019, mặc dù tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO vẫn có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản lượng 6.300 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm); tổng doanh thu 5.449 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế 639 tỷ đồng (đạt 122% kế hoạch năm); Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 11,70%.

Cùng với đó, toàn Tổng công ty đã thu hút được 13 dự án, diện tích cho thuê đất 65ha (kế hoạch năm 2019 là 20ha) với giá trị dòng tiền thu về một lần tạm tính là 34,60 triệu USD và giá trị thu về mỗi năm tạm tính là 658.875USD.

Tổng công ty cũng đặc biệt chú trọng đến công tác thực hiện chế độ an sinh xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Toàn IDICO đã thực hiện trả lương, trích nộp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ và kịp thời theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động, không có đơn thư khiếu nại, tổ cáo. Tiền lương và các chế độ của người lao động được cải thiện; không có lao động bị mất việc hay không bố trí được việc làm.

HN_TK2019_-_CAC_DV_THAM_LUAN

Tại Hội nghị, đại diện các đợn vị thành viên đã thẳng thắn trao đổi ý kiến nhằm phát triển IDICO.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, IDICO đặt mục tiêu: tổng sản lượng đạt khoảng 6.777 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 5.724 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 692 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 16,42%; giá trị dự kiến đầu tư năm 2020 của toàn Tổng công ty là 3.068 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực đầu tư vẫn tập trung vào các ngành nghề truyền thống của IDICO, gồm: khu công nghiệp, khu đô thị - nhà ở, hạ tầng kỹ thuật.

HN_TK_2019-A_TRUNG

Ông Đặng Chính Trung - TVHĐQT phát biểu tại Hội nghị.

Ông Đặng Chính Trung - TVHĐQT đề nghị CBCNV toàn Tổng công ty tiếp tục đoàn kết, tạo sức mạnh phát huy những tiềm năng, lợi thế để giữ vững và khẳng định thương hiệu IDICO, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty cùng đại diện các đơn vị thành viên đã cùng nhau bàn thảo, đưa ra các biện pháp khắc phục khó khăn, phương hướng để hoàn thành kế hoạch năm 2020 đề ra.

HN_TK_2019-A_HONG

Ông Ninh Mạnh Hồng - CTHĐQT IDICO phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng công ty IDICO đoàn kết, quyết tâm thực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -