Tags: khu cong nghiep huu thanh

04/06/2021

Huu Thanh Industrial Park is located in Duc Hoa district, Long An province with area of ​​​​524.14ha, industrial land for lease of 395.41ha, under construction, eligible to attract investment. With a strategic location adjacent to the Ho Chi Minh city and the traffic system are smoothly connected, which can shorten the delivery speed to the Ho Chi Minh city. Therefore, Huu Thanh Industrial Park is receiving great attention from many Logistics Real Estate Investors and promises to be the best warehouse and cold storage logistics service center serving traditional retail activities, e-commerce, pharmaceutical distribution, vaccines...

18/12/2020

On December 16, 2020, an online seminar was held between enterprises of Hyogo province (Japan) and enterprises of Long An province, Ho Chi Minh city and Can Tho city. IDICO attended the seminar as an Huu Thanh IP Developer in Duc Hoa District, Long An Province.

24/07/2020

With an important strategic location, along with smooth transportation system, Huu Thanh Industrial Park will be an attractive destination with many practical benefits for investors when invest into this place, specifically: Benefit from transportation projects - urban expansion from the Ho Chi Minh city; Easy access to abundant labor resources, low cost, convenient for recruiting workers; Easy access to the most dynamic consumer market in the country for investors operating in the field of consumer goods, textile, garment, and footwear; food processing; Furniture; electricity, electrical appliances, electronics - information technology; mechanical engineering…

08/06/2020

Đây là công trình trọng điểm bởi KCN Hựu Thạnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam; liền kề với TP. Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước;...

02/05/2020

Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý bổ sung khu công nghiệp Anh Hồng 2 với diện tích hơn 131 ha (không bao gồm phần cụm công nghiệp 50 ha) tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp tại tỉnh Long An không thay đổi.

02/05/2020

Ông Hồ Thành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1. Các cơ quan chức năng của tỉnh phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bám sát để thông qua Bộ Kế hoạch Đầu tư, kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch KCN Việt Nam trong tháng 6.

19/04/2020

Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý bổ sung khu công nghiệp Anh Hồng 2 với diện tích hơn 131 ha (không bao gồm phần cụm công nghiệp 50 ha) tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp tại tỉnh Long An không thay đổi.