subsidiaries

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10)

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quế Võ IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thái Bình IDICO (IDICO-TCC)

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC)

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG)

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO)