23/05/2020
Lượt xem: 3512

Các cấp ủy đảng phải là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu

Sáng 22/5/2020, Đảng bộ Tổng Công ty IDICO-CTCP (trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

DHDB_IDICO_22-05-2020

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cán bộ, đảng viên gương mẫu, tự giác trong rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được phong cách riêng của Tổng Công ty IDICO. Thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đảng ủy Tổng Công ty đã quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác phát triển đảng viên mới (đã kết nạp được 67 đảng viên mới trong nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 229 đảng viên).

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty luôn được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm tạo điều kiện tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức. Trong giai đoạn 2015 – 2019, Đảng bộ Tổng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; nhiều tập thể, cá nhân của Tổng công ty đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng Công ty phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là khi Tổng Công ty thực hiện thoái hết vốn nhà nước trong năm 2020. Các cấp ủy đảng phải là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao hơn để xây dựng Đảng bộ và Tổng Công ty ổn định, ngày càng phát triển tốt hơn trong điều kiện, tình hình mới.

- Nguồn thanhuytphcm.vn -