20/03/2015
Lượt xem: 1165

Công đoàn Cơ quan Tổng công ty IDICO tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2015-2019

Ngày 20/3/2015, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty IDICO đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Khóa V, Nhiệm kỳ 2015-2019. Tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đại diện Công đoàn các đơn vị và đoàn viên trong hệ thống IDICO.

 

IDICO-DH_Cong_doan_NK_2015-2019-doan_chu_tich
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: IDICO.


Đại hội đã tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2013, bầu Ban chấp hành mới và đề ra phương hướng nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2015-2019.
 

IDICO_-_Cac_dai_bieu_tham_du_YHCY_NK_2015-2019
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: IDICO.


Nhiệm kỳ 2011 - 2013, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã tham gia với Chính quyền đổi mới sắp xếp nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và kết quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, Phối hợp với Chính quyền phát động các phong trào thi đua, lao động sản xuất tại các công trình trọng điểm, động viên CNVLĐ, hăng say lao động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra của các năm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CNVLĐ; Phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước; phát huy quyền dân chủ, tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ và các công tác phong trào khác cũng đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

IDICO-_PTGD_-_Nguyen_Van_Thuy_-Phat_bieu_Chi_dao_YHCY_2015-2019
Đồng chí Nguyễn Văn Thúy - PTGĐ IDICO phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: IDICO.


Với những thành tích đóng góp trong quá trình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013, CBCNVCLĐ Tổng công ty IDICO đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng, Tổng liên đoàn và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua…

 

IDICO-Dai_hoi_CY_NK_2015-2019_-BCH_MOI
Ban chấp hành mới khóa V, nhiệm kỳ 2015 -2019. Ảnh: IDICO.


Đại hội Công đoàn Tổng công ty khóa V, Nhiệm kỳ 2015-2019 đã bầu ra Ban chấp hành mới là những đại biểu ưu tú, có đủ sức khỏe, năng lực đảm bảo hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2015-2019 với khẩu hiệu: Phát huy nội lực, nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập Quốc tế; vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội; xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh…

- Công đoàn IDICO -