26/05/2020
Lượt xem: 1472

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty IDICO lần thứ 5, khóa IV (mở rộng); kiểm điểm công tác hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng còn lại cuối năm 2020

Ngày 22/5/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty IDICO - CTCP lần thứ 5, khóa IV (mở rộng); kiểm điểm công tác hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 7 tháng còn lại cuối năm 2020.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty IDICO và tình hình thực tế về kinh tế, xã hội diễn ra trong gần 5 tháng qua. Được sự chấp thuận, quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn mở rộng để báo cáo nhanh về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn trong hệ thống công đoàn IDICO từ ngày 01/01/2020 đến nay; Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 7 tháng còn lại cuối năm 2020 và bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

AChinh

Đ/c Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, khai mạc Hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và nhìn đúng vào tình hình thực tế đang diễn ra trong thời gian qua, Hội nghị đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào báo cáo phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn trong hệ thống công đoàn IDICO trong 5 tháng đầu năm 2020; Trên cơ sở đó, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu cần tập trung sức lãnh đạo cho 7 tháng còn lại cuối năm 2020.

A_Chung_CY

  Đ/c Lê Công Chung - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, triển khai các báo cáo liên quan tại Hội nghị.

Hội nghị nhiệt liệt biểu dương cán bộ, CNVLĐ toàn Tổng công ty đã đoàn kết khắc phục khó khăn trước dịch bệnh Covid - 19 và luôn nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất, để hoạt động SXKD của đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quý 1 năm 2020 đề ra, tạo tiền đề tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Tổng công ty ngày một bền vững và đi lên.

Cũng tại hội nghị, để kiện toàn và nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn Tổng công ty IDICO trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Công văn số 116/CĐXD-Toc ngày 10/3/2020 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc thống nhất nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ Công đoàn Tổng công ty IDICO khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Công Hội, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty IDICO - CTCP.

ChY_NgYc_-_BiYu_quyYt

Đ/c Trần Thị Ngọc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty, triển khai công tác bầu cử bổ sung 01 Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa IV.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể người lao động Tổng công ty IDICO: phấn đầu vì mục tiêu xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh hội nghị:

TYp_thY_mYng_A_HYi_PTCCY_TCT
 
TYng_bYng_khen_CYXD
 
TYng_cY

- Công đoàn Tổng công ty IDICO-CTCP -