11/01/2019
Lượt xem: 11408

IDICO học tập triển khai Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 10/01/2019 tại trụ sở Tổng công ty IDICO, Đảng bộ TCT IDICO đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Đây cũng là đợt sinh hoạt toàn Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trc Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng, Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy TCT, Đ/c Nguyễn Văn Đạt - TGĐ TCT IDICO, các Đồng chí Phó tổng giám đốc… và cùng toàn thể Đảng viên của 11 Chi bộ thuộc Đảng bộ TCT IDICO.

HN_Dang_bo_IDICO-_O_Hong_Phat_bieu
Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng uỷ TCT IDICO phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy TCT IDICO khẳng định: Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đảng cấp trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ TCT IDICO.

Bên cạnh đó, Đ/c Ninh Mạnh Hồng cũng cho biết: năm 2018 là TCT IDICO thực hiện kế hoạch CPH, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, chính thức chuyển đổi sang mô hình cổ phần. Dù có sự thay đổi lớn nhưng các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch về cơ bản TCT IDICO đã hoàn thành, phát triển ổn định, có mức tăng trưởng, đây là tiền đề để IDICO tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019. Để có kết quả như vậy phải có sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV và lãnh đạo các đơn vị cũng như sự chỉ đạo quyết liệt các cấp, đặc biệt là vai trò của Đảng bộ Tổng công ty.

HN_Dang_bo_2019_-_chup_hinh_luu_niem_1
Các Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt tình thực hiện công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ TCT IDICO cho biết: Doanh thu năm 2018 của TCT IDICO gần 5.798 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 647 tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch, đạt 117% so với cùng kỳ).

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Đảng bộ TCT IDICO có 237 đồng chí thuộc 11 Chi bộ, trong đó có  214 Đảng viên chính thức và 23 Đảng viên dự bị.

Đảng bộ IDICO đã tạo điều kiện cho các đảng viên mới tham gia học lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” và lớp “Bồi dưỡng lý luận Chính trị nhận thức về Đảng” do Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng phối hợp với Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Bên cạnh đó, Đảng bộ TCT IDICO luôn thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và Quy chế dân chủ; Công tác vận động quần chúng và hoạt động của các đoàn thể...

HN_Dang_bo_2019_-_O_Nhat
Đ/c Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trc Đảng uỷ KCS Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Phong Nhật nhấn mạnh: những kết quả sau CPH của IDICO được xem là thành công nhất của các doanh nghiệp trong Ngành, không chỉ giá trị doanh nghiệp tăng lên mà sự ổn định của doanh nghiệp vẫn được duy trì.... góp phần lớn vào sự tăng trưởng của Ngành Xây dựng. Sau 9 tháng CPH, vai trò lãnh đạo của Đảng vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị, vẫn phát huy được vai trò nòng cốt của những hạt nhân chính trị tại doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo của các Chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Dù đã CPH nhưng IDICO vẫn chú trọng công tác xây dựng Đảng, năm 2018 Đảng viên mới tại Đảng bộ IDICO chiếm 14% so với tổng số Đảng viên mới của toàn Đảng bộ Khối Bộ Xây dựng.

HN_Dang_bo_2019_-_O_Ngoc
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8
 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc đã quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Kết thúc Hội nghị, Đ/c Ninh Mạnh Hồng chỉ đạo: Ngay sau Hội nghị này, các Chi bộ Đảng cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình để thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo…

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng uỷ TCT IDICO đã vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

HN_Dang_bo_2019_-_trao_Huy_hieu_30_nam_O_Hong

Đ/c Nguyễn Phong Nhật - Phó Bí thư thường trc Đảng uỷ KCS Bộ Xây dựng trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
cho Đ/c Ninh Mạnh Hồng - Bí thư Đảng ủy TCT IDICO

- Tổng công ty IDICO -

Tin tức khác