29/06/2020
Lượt xem: 2116

IDICO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26/6/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty IDICO-CTCP(IDICO) (mã CK: IDC, sàn NHX). Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong năm 2020.

YYi_hYi_cY_Yong_IDICO-ChY_tYch_HYng_Khai_mYc
Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐQT IDICO phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, năm 2019 là năm có nhiều biến động và khó khăn tuy nhiên với sự linh hoạt và nhạy bén trong mô hình hoạt động công ty cổ phần, IDICO đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt 5.532 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 652,197 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 15,37%; đảm bảo mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 8%, cao hơn 133% theo cam kết với Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt, ngày 10/12/2019, IDICO đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn NHX với mã IDC. Đến nay đã hoàn thành niêm yết toàn bộ 300 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng.

YYi_hYi_cY_Yong_IDICO-Yoan_ChY_tYch_chY_tri
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, cổ phiếu, tình hình tài chính công ty mẹ tiếp tục bảo toàn và phát triển, các khoản công nợ phải trả đều được thanh toán theo đúng thời hạn.

Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra thì có một số dự án trọng điểm của công ty mẹ và các công ty con bị chậm tiến độ đầu tư xây dựng vì do một số nguyên nhân khách quan như: vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy trong năm 2019 IDICO đã đầu tư vào 26 dự án với tổng giá trị 677 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch đã đề ra và công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tài chính, IDICO có những bước phát triển ổn định, tạo tiềm lực cho giai đoạn tiếp theo. Tình hình tài chính của Công ty mẹ luôn được cân đối, lành mạnh; sử dụng và bảo toàn vốn hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2019, vốn của Công ty mẹ là 3.156 tỷ đồng, của toàn tổng công ty là 4.233 tỷ đồng (tăng 101% so với ngày 01/01/2019), tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu toàn Tổng công ty đạt 15,37%.

YYi_hYi_cY_Yong_IDICO-bieu_quyet
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như kết quả sản xuất kinh doanh 2019, đặc biệt là việc chia cổ tức 2019 tỷ lệ 8% bằng tiền mặt, cao hơn mức dự kiến, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của Tổng Công ty. Bên cạnh một số chỉ tiêu chính đã đạt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ IDICO luôn vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao đã chứng minh bước chuyển chiến lược của Tổng Công ty là đúng hướng và hiệu quả.

Phát huy những thành quả đã đạt được năm 2019. Năm 2020, IDICO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.759 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 852 tỷ đồng; nhuận trước thuế hợp nhất đạt 703 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 16,61%; đầu tư 2.367 tỷ đồng vào chủ yếu các lĩnh vực dự án nhà ở và khu đô thị, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và sản xuất điện. Thực hiện chia cổ tức đạt 10%.

YYi_hYi_cY_Yong_IDICO-bY_phiYu
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại đại hội.

Năm 2020, IDICO sẽ đặt trọng tâm vào khẩn trương công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như các khu công nghiệp Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng, Hựu Thạnh, Quế Võ II…để sớm thu hút đầu tư tối thiểu đạt 70ha nhằm thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận.

Bên cạnh đó, để phát triển bền vững IDICO sẽ chú trọng vào quản trị doanh nghiệp như tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại IDICO; tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ và hoàn chỉnh phương án tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào buổi trưa cùng ngày.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -