09/07/2020
Lượt xem: 2084

IDICO triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 07/7/2020, Tại trụ sở Tổng công ty IDICO-CTCP(IDICO) đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị: các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc; đại diện Công đoàn; Trưởng, phó các Phòng Ban, chi nhánh Tổng công ty IDICO cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên IDICO. Chủ trì Hội nghị do Chủ tịch HĐQT - Ông Ninh Mạnh Hồng và Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Văn Đạt.

Ong_HYng_phat_biYu
Chủ tịch HĐQT Ninh Mạnh Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đạt nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2020, toàn Tổng công ty cần tập trung hoàn thiện công tác đền bù, tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh. Khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó tổng giám đốc IDICO thay mặt Ban điều hành báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm: tình hình tài chính toàn Tổng công ty tương đối ổn định. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Doanh thu đạt 2.369 tỷ đồng (41% kế hoạch năm); lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng (29% kế hoạch năm); tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 8,5%. Trong đó, công tác thu hút đầu tư là hoạt động chịu ảnh hưởng lớn nhất của tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, Công ty mẹ và các Công ty con đã nỗ lực trong hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm hạ tầng khu công nghiệp và đã thu hút được 10 nhà đầu tư với diện tích cho thuê đất 22,52ha với giá trị dòng tiền thu về một lần tạm tính là 16,63 triệu USD và giá trị thu về hàng năm tạm tính là 86.185 USD.

A_YYt_phat_biYu

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đạt khẳng định quyết tâm đảm bảo cổ tức năm 2020

6 tháng cuối năm được dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn từ khách quan, vì vậy toàn Tổng ty sẽ tiếp tục phương án tái cấu trúc tại các Công ty thua lỗ, kém hiệu quả; thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO theo chỉ đạo Bộ Xây dựng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tích cực đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư tại các dự án khu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng trưởng nguồn vốn từ dòng tiền doanh thu nhận trước tiền cho thuê lại đất, đảm bảo vốn thực hiện đầu tư dự án; Tập trung và huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đang thực hiện nhằm sớm thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận; Tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi; Nghiên cứu đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị có hiệu quả theo hình thức hợp đồng BOT, BT, PPP

 

Ong_Trung_phat_biYu

Thành viên Hội đồng quản trị IDICO - Ông Đặng Chính Trung phát biểu tại Hội nghị

Với các giải pháp thực hiện kế hoạch nêu trên, toàn Tổng Công ty IDICO dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 về tổng sản lượng đạt 3.591 tỷ đồng; doanh thu đạt 3.132 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 503 tỷ đồng. Đặc biệt, IDICO sẽ đẩy mạnh kế hoạch đầu tư với 1.382 tỷ đồng. Trong 06 tháng cuối năm 2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và tập trung xúc tiến, thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, đồng thời xây dựng những chính sách bán hàng linh hoạt để đảm bảo kế hoạch thu hút đầu tư năm 2020 với diện tích tối thiểu 70ha.

 

Ong_Nguyen_phat_biYu

Trưởng Ban Kiểm soát IDICO - Ông Nguyễn Cao Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Qua báo cáo của Ban điều hành, các ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát IDICO và nghe các Đơn vị trình bày những vướng mắc, khó khăn, Chủ tịch HĐQT - Ông Ninh Mạnh Hồng nhận định: IDICO muốn tập trung tái cơ cấu toàn Tổng công ty thì cần có chính sách, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế có giải pháp để tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm soát tốt việc thu hồi công nợ, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Toàn Tổng công ty sẽ phải tiếp tục vượt qua khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra nhằm đưa IDICO phát triển vững mạnh trong tình hình mới.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -