11/06/2021
Lượt xem: 2278

Thu hút đầu tư FDI 5 tháng đầu năm 2021 vẫn khả quan

Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh (không kể góp vốn mua cổ phần) vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể: Vốn đăng ký mới đạt gần 8,83 tỷ USD (tăng 18,6% so với cùng kỳ); Vốn điều chỉnh đạt 3,86 tỷ USD (tăng 11,7% so với cùng kỳ).

Quy mô bình quân của các dự án cấp mới và các dự án điều chỉnh vốn cũng tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, Vốn đăng ký mới tăng từ 2,2 triệu USD/dự án lên 14,4 triệu USD/dự án; Vốn đăng ký điều chỉnh tăng từ 7,9 triệu USD/dự án lên trên 11,3 triệu USD/dự án.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có vốn FDI tiếp tục phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI trong 5 tháng đầu năm ước đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 5 tháng đầu năm có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,26 tỷ USD, chiếm gần 37,6%; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,59 tỷ USD, chiếm 18,5%. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,83 tỷ USD, chiếm 13,1%...

Lũy kế đến ngày 20/05/2021, cả nước có 33.615 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 396,86 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 240 tỷ USD, bằng 60,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

idico_fdi_5_thang_dau_nam_2021

idico_fdi_5_thang_dau_nam_2021_1